Hygiënische zorgen

Hygiënische zorgen

We komen langs om u bij te staan bij het in en uit bed stappen, het geven van dagelijks (of wekelijks) toilet aan lavabo/ douche of bad, aan- en uitkleden, hulp bij toiletbezoek en/of vervangen van incontinentiemateriaal.  Wij volgen vanzelfsprekend ook de observaties en de parameters goed op; bloeddruk, pols, temperatuur,...