Klaarzetten en toediening medicatie

Klaarzetten en toediening medicatie

Klaarzetten en toediening medicatie: medicatie zetten is soms heel complex en vergt vaak enige vingervaardigheid en concentratie.  Daarom komen wij graag langs om een wekelijkse medicatiedoos aan te vullen en (indien nodig) bij elk bezoek de medicatie toe te dienen.  Bij psychiatrische patiënten komen we tot 3x per dag langs voor het toedienen van medicatie onder toezicht.