Port-a-cath spoelen

Port-a-cath spoelen

Wij komen aan huis om uw poortsysteem te spoelen, met als doel verstoppingen te voorkomen.  Dit om de 6 à 8 weken, naargelang advies en voorschrift van de arts.  Via deze weg kunnen we ook infuustherapie toepassen (zie infuustherapie).